Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Δωδεκανήσου διασώζεται πολύτιμο αρχειακό υλικό, που συνδέεται με τη νεώτερη ιστορία της Ρόδου  και των Δωδεκανήσων, αντανακλώντας τη διαδοχική κατοχή τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς και τους Άγγλους πριν ενσωματωθούν τελικώς με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1947. Το γεγονός αυτό κατατάσσει τα Αρχεία της Δωδεκανήσου στα σημαντικότερα της Ελλάδας. Στα Γ.Α.Κ. Δωδεκανήσου έχουν εισαχθεί και σύγχρονα δημόσια αρχεία. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου Δωδεκανήσου, πολλοί ιδιώτες δώρισαν τις συλλογές τους για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του.

Συνοπτικά τα ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Δωδεκανήσου περιλαμβάνουν τα εξής αρχεία και συλλογές :

 1. Χειρόγραφα και έντυπα βιβλία (αρχέτυπα και μεταγενέστερα).
 2. Το αρχείο της κοινότητας Σύμης, της ύστερης τουρκοκρατίας και της Ελληνικής Επανάστασης (βλέπε ψηφιακές αρχειακές συλλογές).
 3. Το Αρχείο της Ιταλικής Διοίκησης Δωδεκανήσου 1912-1943. Ένα μέρος του, περίπου 1600 φάκελοι, ταξινομήθηκε χρονολογικά και καταγράφηκε σε καταλόγους, κατά τα έτη 1949-56, (υπάρχει συνοπτικό ευρετήριο).
 4. Το αγγλικό αρχείο Καρπάθου των ετών 1945-47, της Βρετανικής Στρατιωτικής Διοίκησης Δωδ/σου (υπάρχει συνοπτικό ευρετήριο).
 5. Το Αρχείο της Γενικής Διοίκησης Δωδ/σου των ετών 1948-55.
 6. Το Αρχείο της Νομαρχίας Δωδ/σου των ετών 1955 κ.ε.
 7. Συλλογή από Ιταλικά Διατάγματα 1912-1943.
 8. Συλλογή αρχείου με αρνητικές γυάλινες φωτογραφικές πλάκες, της περιόδου της Ιταλοκρατίας της Ρόδου.
 9. Συλλογή από Φωτογραφικό υλικό (σε ασπρόμαυρη εκτύπωση) από της γυάλινες πλάκες (διαστ. 24Χ30) περ. 142.
 10. Οθωμανικό Αρχείο Άσπρης Θάλασσας (Αιγαίο), 18ος αι. - αρχές 20ού αι.
 11. Αρχείο Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
  Η πλειοψηφία των αρχιτεκτονικών σχεδίων είναι ιταλικά, ακολουθούν τα ελληνικά και τέλος απαντώνται και λίγα αγγλικά και γερμανικά. Η συλλογή των ιταλικών αρχιτεκτονικών σχεδίων περιλαμβάνει περίπου 2000 σχέδια, (στο σύνολο είναι περίπου 4000) και αφορούν δημόσια κτήρια από την πόλη της Ρόδου, δημόσια έργα και κτήρια στην ύπαιθρο, όπως και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, χάρτες, τοπογραφικά σχέδια, χάραξη δρόμων, κατασκευές ιδιωτικών κατοικιών κ.ά. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα σχέδια από τις Πηγές της Καλλιθέας, τα Ξενοδοχεία «Έλαφος» και «Ελαφίνα» στον Προφήτη Ηλία, το κτηριακό συγκρότημα του Σανατορίου στην Ελεούσα, τα δημόσια κτήρια της παραλιακής ζώνης της Ρόδου και πολλά άλλα. Επιπλέον, μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν και τα σχέδια του μηχανικού σώματος του Ναυτικού (Genio marina militare), που είχε την έδρα του στη Λέρο. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει στρατιωτικές κατασκευές (στρατόπεδα, υπόγειες σήραγγες, καταφύγια, στρατιωτικούς καταυλισμούς) στη Λέρο, στη Ρόδο, στην Αστυπάλαια καθώς και στην ανατολική Κρήτη, που ήταν τότε υπό τον έλεγχο των Ιταλών. 
  Ευρετήριο αρχιτεκτονικών σχεδίων >>.
 12. Βιομηχανικά αρχεία. Ενδεικτικά: αρχείο κεραμικής βιοτεχνίας ΙΚΑΡΟΣ, που λειτούργησε από την Ιταλοκρατία, ως ICARO (=Industria Ceramiche Artistiche Rodio Orientali) και αρχείο του εργοστασίου της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου, που και αυτό πρωτολειτούργησε από την Ιταλοκρατία, με την επωνυμία TEMI (=Tabachi Egeo Manifatrura Italiana).

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)